Tentoonstellingen

Inleiding
Indeling Hampoort
  Graafs museum
A = permanente tentoonstelling
B = serviceruimten
C = wisseltentoonstellingen
 
Overige
D = hal
E = gang
F = gildekamer Cloveniers
G = wal
 

Het Graafs Museum toont de geschiedenis van de gemeente Grave, bestaande uit de stad Grave, de kerkdorpen Gassel, Escharen en Velp (N.-B.) en hun inwoners, vroeger en nu.

Omdat de collectie van het Graafs Museum veel te groot is om in z'n geheel getoond te worden, is de beschikbare museumruimte verdeeld in een gedeelte voor een (semi-)permanente tentoonstelling en een gedeelte voor periodiek wisselende thematentoonstellingen.

Permanente tentoonstelling
De permanente tentoonstelling, getiteld 'Vensters op het Graafs erfgoed', die zich in het uit 1688 stammende deel van het museum bevindt toont o.a. de ontwikkeling van de vesting Grave en het verhaal van de vele belegeringen, waardoor de stad het predikaat 'meest belegerde stad van Nederland' verkregen heeft.

Getoond worden o.a. prenten, opgegraven aardewerk, gereedschappen, wapens en andere gebruiksartikelen, foto's en nog veel meer.

Bij de indeling van deze permanente expositie is aansluiting gezocht bij de canon over de gemeente Grave. Dat houdt in dat er niet een strikt chronologische volgorde gehanteerd is bij de presentatie van de voorwerpen, maar dat er negen 'clusters' gevormd zijn die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Ieder cluster bestaat uit één of meerdere vitrines.
(De Canon van Grave is in de museumwinkel te koop voor € 15,00)

De clustertitels zijn:

De begeleidende teksten in de vitrines zijn summier gehouden, zodat de nadruk ligt op de getoonde voorwerpen.
Ter compensatie zijn er moderne touchscreens (= computer met aanraakscherm) aanwezig, waarin wij verdere informatie bestaande uit teksten en afbeeldingen hebben ondergebracht die U als bezoeker op eenvoudige wijze zelf en in uw eigen tempo kunt lezen en bekijken. (Computerkennis is voor het gebruik van deze touchscreens niet nodig.)

In dit deel van het museum vindt u ook een grote maquette die de stad Grave toont zoals zij er omstreeks 1845 uitgezien heeft.

Vergeet niet als U de permanente- en wisseltentoonstelling bezoekt ook het gebouw te bekijken waarin deze zijn gehuisvest. Zowel het oude gebouw als de nieuwbouw zijn heel bijzonder.
En als U dan toch rondkijkt, werp dan ook een blik op de ruimten tussen de oud- en nieuwbouw, waar een prachtig roestsculptuur van de hand van Josha Pennings staat en een deel van een eeuwenoude, in Escharen gevonden, grafsteen ligt.

In de Tom Hamerszaal (= de educatieruimte) worden op een groot scherm doorlopend DVD's vertoond die de geschiedenis van de gemeente Grave behandelen.

Interieur Graafs Museum Interieur Graafs Museum Interieur Graafs Museum
Interieur permanente tentoonstelling
Startpagina Laatst gewijzigd: 11-juni-2017 Wisseltentoonstelling