Toekomstplannen

Museum bouwt aan haar toekomst 

Het Graafs Museum wil het Graafs cultureel erfgoed belichten voor een breed publiek en een belangrijk knooppunt zijn voor toeristen die de stad komen bezoeken.

We gaan op een eigentijdse manier het verhaal  vertellen over de indrukwekkende geschiedenis die achter ons ligt.

Een manier die de bezoeker van nu aanspreekt en met name, de bezoeker van buiten Grave. In de jaren die volgden na de uitbouw van 2011 hebben wij opnieuw veel geleerd: over wie onze bezoekers zijn, wat ze willen en nodig hebben. Wij willen graag in hun behoeften voorzien en zodoende het historische Grave en haar omgeving nog meer en beter op de kaart zetten. Om deze redenen zal het museum in 2020/2021 worden heringericht. 

De eerste stap is gezet met nieuwe verlichting die de gewelven van het uit 1688 stammende deel prachtig laat uitkomen. Op 3 juli nemen we ook de nieuwe balie in gebruik.

In het late najaar zal  het verhaal van Grave in twee delen verteld worden.
In de oudbouw zal o.a. de ontwikkeling van de vesting en het verhaal van de vele belegeringen (die de stad het predikaat 'meest belegerde stad van Nederland' opleverde) verteld worden. In de nieuwe vleugel duiken we in de geschiedenis van Grave en zijn bewoners aan de hand van bijzondere prenten, opgegraven aardewerk, gebruiksmateriaal, wapens, schilderijen, foto's en nog veel meer.

Onze  verhalen sluiten aan bij de Canon van Grave. Dat houdt in dat er niet een strikt chronologische volgorde gehanteerd is bij de presentatie van de voorwerpen, maar dat er negen ‘clusters’ zijn die ieder een specifiek onderwerp behandelen.

Werken aan het Kroonwerk

De grote maquette in het Graafs Museum is voor menig stadswandeling het startpunt. De geschiedenis van de vestingstad Grave is mooi te zien als je de miniatuurstad goed bekijkt. Maar bij de vestingwerken hoort ook het Kroonwerk Coehoorn. Martien Koolen, archeoloog (zie foto) heeft  de uitbreiding van de maquette met dit onderdeel voor zijn rekening genomen.

Het Kroonwerk staat al langer in de belanstelling.
Inmiddels is het Kroonwerk ook als onderdeel in de Zuiderwaterlinie benoemd.
Met Open Monumentendag 2019 was het Kroonwerk te bezoeken via een pontje. 
De Stichting Menno van Coehoorn heeft plannen om het Kroonwerk nog meer zichtbaar te maken.

GraafsMuseum_Martien-Koolen-maquette

Martien Koolen bezig met de uitbreiding van de maquette met het Kroonwerk Coehoorn.

Deel dit

Graafs Museum

St. Elisabethstraat 10a
5361 HK  Grave
(0486) 47 59 48
info@graafsmuseum.nl

Volg ons op Facebook

Entree

Volwassenen €3 
Museumkaart, Vrienden van en jongeren tot 18 jaar gratis

Groepen van 6  of meer €2 pp
 
Rondleidingen op aanvraag
Het museum is rolstoeltoegankelijk

Openingstijden

Woensdag  t/m zondag
13–17 uur

Daarnaast voor groepen 
op afspraak 

Pers & reserveren

Voor inlichtingen of beeldmateriaal, en aanvragen voor rondleidingen:
info@graafsmuseum.nl
(0486) 47 59 48